ZE SOUČASNOSTI

V roce 2003 byly obě školy sloučeny do jednoho právního subjektu. Dnes navštěvuje školu základní kolem 40 žáků v 1. – 5. ročníku a školu mateřskou 32 dětí v předškolním věku. Součástí školy je také školní družina a jídelna s vlastní kuchyní. K pohybovým aktivitám využíváme přilehlou zahradu, místní fotbalové hřiště a tělocvičnu OÚ.

Základní školu Mistrovice najdete v okrese Ústí nad Orlicí.

ZŠ Mistrovice

Z HISTORIE

Základní školou v Mistrovicích již prošlo mnoho generací. Stávající budova byla otevřena v roce 1898. O pouhých 20 let později ji navštěvovalo neuvěřitelných 170 žáků, což je nejvíce v celé její historii. Od 1. 10. 1948 sídlila v téže budově i škola mateřská.

Aktuálně

Rozvrhy

 1234567
 8:00 – 8:459:00 – 9.4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMTV   
ÚterýČJMČJPRVHV  
StředaČJMČJVV   
ČtvrtekČJMČJTV  Náb. 
PátekČJMČJPRV   
 
 
 1234567
 8.00 – 8.459:00 – 9:4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMČJTV PRV  
ÚterýČJMČJ   
StředaČJMVVČJ   
ČtvrtekČJMPRVTV  NÁB 
PátekČJMČJHV   
 1234567
 8:00 – 8:459:00– 9:4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMAJ PRV  
ÚterýČJMČJPRV TV  
StředaČJMČJVV AJ  
ČtvrtekAJČJPRVHV TV  Náb.
PátekČJMČJM   
 1234567
 8.00 – 8:459:00 – 9:4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMČJINF PŘ  
ÚterýČJMAJČJ TV  
StředaČJMAJVL  VV VV
ČtvrtekČJMAJ TV  NÁB
PátekČJMVLHV  
 1234567
 8.00 – 8.459:00 – 9:4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMAJ VL  
ÚterýČJMČJ TV  
StředaČJMČJAJ  VV VV
ČtvrtekAJVLHV TV  NÁB
PátekČJMČJMINF  

Ve školním roce 2021/2022 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 16.9.2021:

PO – Logiko

ÚT – Sportovky

ST – Šikovné ruce

ČT – Ekohrátky

PÁ – Hravá angličtina

 

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky, zahájení činnosti od října:

Myslivecký kroužek bude probíhat v pondělí.

Výuka náboženství bude probíhat ve čtvrtek.

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají.

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do programu Recyklohraní.  Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Shromažďujeme je do speciálních nádob, které jsou v den svozu odváženy, a škola za ně získává určitý počet bodů. Průběžně jsou vyhlašovány různé úkoly, které mohou školy plnit dle svého výběru. Za získané a nasčítané body lze z katalogu objednat odměnu.

Podporují nás:

Kontakt

Adresa

ZŠ a MŠ Mistrovice 11
Jablonné nad Orlicí
561 64

Ředitel

Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková

reditel.mistrovice@seznam.cz

 

Sekretariát

č.ú.: 216 836 376/0600

ID datové schránky: hkgqt39

IČ: 70982368