ZE SOUČASNOSTI

V roce 2003 byly obě školy sloučeny do jednoho právního subjektu. Dnes navštěvuje školu základní kolem 30 žáků v 1. – 5. ročníku a školu mateřskou 32 dětí v předškolním věku. Součástí školy je také školní družina a jídelna s vlastní kuchyní. K pohybovým aktivitám využíváme přilehlou zahradu, místní fotbalové hřiště a tělocvičnu OÚ.

Základní školu Mistrovice najdete v okrese Ústí nad Orlicí.

ZŠ Mistrovice

Z HISTORIE

Základní školou v Mistrovicích již prošlo mnoho generací. Stávající budova byla otevřena v roce 1898. O pouhých 20 let později ji navštěvovalo neuvěřitelných 170 žáků, což je nejvíce v celé její historii. Od 1. 10. 1948 sídlila v téže budově i škola mateřská.

Aktuálně

Nezařazené

Testování žáků

Dle nařízení vlády budeme žáky každé pondělí testovat antigenními testy. Prosíme, aby žáci přicházeli do školy dle časového plánu (viz níže). Ranní družina bude fungovat

Zobrazit článek »

Rozvrhy

  1 2 3 4 5 6 7
  8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M TV
   
Úterý ČJ M ČJ PRV HV    
Středa ČJ M ČJ VV      
Čtvrtek ČJ M ČJ TV    Náb.  
Pátek ČJ M ČJ PRV      
 
 
  1 2 3 4 5 6 7
  8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M ČJ TV  PRV    
Úterý ČJ M ČJ      
Středa ČJ M VV ČJ      
Čtvrtek ČJ M PRV TV    NÁB  
Pátek ČJ M ČJ HV      
  1 2 3 4 5 6 7
  8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M AJ  PRV    
Úterý ČJ M ČJ PRV  TV    
Středa ČJ M ČJ VV  AJ    
Čtvrtek AJ ČJ PRV HV  TV    Náb.
Pátek ČJ M ČJ M      
  1 2 3 4 5 6 7
  8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M ČJ INF  PŘ    
Úterý ČJ M AJ ČJ  TV    
Středa ČJ M AJ VL    VV  VV
Čtvrtek ČJ M AJ  TV    NÁB
Pátek ČJ M VL HV    
  1 2 3 4 5 6 7
  8.00 – 8.45 8.55 – 9.40 10.00 – 10.45 10.55 – 11.40 11.50 – 12.35 12.40 – 13.25 13.30 – 14.15
Pondělí ČJ M AJ  VL    
Úterý ČJ M ČJ  TV    
Středa ČJ M ČJ AJ    VV  VV
Čtvrtek AJ VL HV  TV    NÁB
Pátek ČJ M ČJ M INF    

Ve školním roce 2020/2021 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 14.9.2020:

PO – Logiko

ÚT – Hravá angličtina

ST – Hra na zobcovou flétnu

PÁ – Sportovní hry

Letos nabízíme i šachový kroužek.

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky, zahájení činnosti od října:

Myslivecký kroužek bude probíhat v pondělí.

Výuka náboženství bude probíhat ve čtvrtek.

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají.

 

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do programu Recyklohraní.  Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Shromažďujeme je do speciálních nádob, které jsou v den svozu odváženy, a škola za ně získává určitý počet bodů. Průběžně jsou vyhlašovány různé úkoly, které mohou školy plnit dle svého výběru. Za získané a nasčítané body lze z katalogu objednat odměnu.

Naši partneři

Děkujeme všem za Vaši přízeň!

Kontakt

Adresa

ZŠ a MŠ Mistrovice 11
Jablonné nad Orlicí
561 64

Ředitel

Mgr. Jitka Moskvová

reditel.mistrovice@seznam.cz

 

Sekretariát

č.ú.: 216 836 376/0600

ID datové schránky: hkgqt39

IČ: 70982368