Vystoupení pro důchodce

V pátek 15. 10. se koná Beseda pro důchodce, kde žáci vystoupí s nacvičeným programem, který bude trvat okolo 20 minut. Sraz v 15:15 v tělocvičně v Mistrovicích.

ZŠ informační schůzky pro rodiče

Pro rodiče žáků 2. – 5. ročníku proběhne ve čtvrtek 16. 9. od 16:00 informační schůzka. V případě příznivého počasí se uskuteční na školní zahradě. Těšíme se na shledání s Vámi.

Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ

V úterý 14.9.2021 proběhne na zahradě MŠ v 16h. informativní schůzka pro rodiče dětí. Program: hlasování o výši příspěvků do fondů, seznámení se školním řádem, informace o organizaci školního roku, diskuze.