MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kapacita mateřské školy (dále jen MŠ) je 32 dětí.

Ve dvou třídách tu pracují čtyři kvalifikované učitelky, které pečují o děti ve věku od 3 do 6 let. V případě potřeby je do výchovně vzdělávacího procesu zapojena také asistentka.

V případě sníženého počtu dětí a dostatečné kapacity MŠ lze přijmout i děti mladší 3 let. Aby se mladším i starším dostalo potřebné péče, jsou děti rozděleny do dvou tříd dle věku. Zároveň se však děti z obou tříd setkávají při společných programech, kde se učí vzájemné ohleduplnosti a vstřícnosti.

Výhodou společného zařízení MŠ a ZŠ je naprosto nenásilný přechod dětí do školy, znalost prostředí i pedagogů, snadná komunikace rodičů se školou i školkou v případě dětí v obou zařízeních. Nezřídka si rodiče pochvalují „rodinnou atmosféru“.

Za velmi důležitou výhodu považujeme dostupnost blízké přírody, která je součástí mnoha školních aktivit a přirozenou pomůckou při vzdělávání.


PROSTORY

MŠ má k dispozici dvě herny, šatnu s verandou, sociální zařízení a spolu se ZŠ také jídelnu. Herny jsou světlé, vybavené novým nábytkem a také dostatkem hraček, her a didaktických pomůcek. Podlahy jsou pokryty kobercem a část linem, pro možnost výtvarného tvoření. Třída pro mladší děti je menší, a proto je také počet dětí ve třídě omezen na 13.

Nezbytností je přilehlá zahrada s kolotočem, domečkem, víceúčelovou věží, bezpečnou skluzavkou, pískovištěm, pergolou, plochou za budovou pro míčové hry, a jízdu na různých vozítkách, jimiž jsme dobře vybaveni.


KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE V MŠ

Základní filosofií programu s názvem “S dobrým startem dojdeme dál”, je umožnit dětem prožívat čas v mateřské škole radostně, s nabídkou prožitků a zkušeností motivujících k učení, a ve společnosti svých vrstevníků. Obohacovat jejich denní program v průběhu předškolních let, která považujeme za zásadní a určující období pro celý další život dítěte.

Základními postoji, které se prolínají veškerým děním v MŠ jsou:

– vytvoření příjemného a vstřícného prostředí pro děti

– umožnění nenásilného vrůstání do širšího společenského prostředí

– přirozený kvalitní fyzický vývoj /od životosprávy až po aktivní zájem o sport a pohyb vůbec/

– respektování individuality, schopností, možností a zájmů dítěte

– využívání hry jako dominantního prostředku výchovy a vzdělávání


HISTORIE

Mateřská škola sdílí budovu se základní školou již od roku 1948, kdy vznikla. Od té doby neustále prochází úpravami a změnami až do současnosti. Modernizovány byly prakticky všechny prostory v budově i zahrada. Naposledy v r. 2014, kdy byla vyměněna okna, budova byla zateplena a dostala novou fasádu.