Za podporu děkujeme:

Obci Mistrovice

Knihovně Mistrovice

Ing. Aleně Majkowské

Lubomíru Pinkavovi, MBA

Stáji Údolí pod Modřínem

Spolku Masopust Mistrovice

Denise Krejčové a Janě Moravcové

firmě Klas Nekoř a.s.

firmě PODORLICKO a.s. Mistrovice

firmě SVOBODA Truhlářství s.r.o., Mistrovice


Děkujeme všem rodičům za podporu v podobě materiálů

k tvoření, spolupráce a nabídky exkurzí pro děti.