září 2022

květen, červen 2022

Čarodějnice ve družině

Březen, duben

Karneval 25. 2. 2022

Barevný masopustní týden

Lyžařský týden

Zimní radovánky

Družinové tvoření

listopad, prosinec

září, říjen

1. školní den