JAK PROBÍHÁ DEN ve třídě KOŤÁTEK / starší děti

6:30 – 8:00 hodin: přicházení dětí, rozhovory s dětmi, stručnější informace rodičů, prostor pro výtvarné a jiné činnosti vyžadující individuální pomoc, spontánní a samostatné činnosti, nabídka aktuálních činností dne

8:00 – 9:30 hodin: blok řízených, samostatných a spontánních činností s přestávkou na svačinu

9:30 – 11:30 hodin: převlékání a pobyt venku

Střídáme volnější aktivity na zahradě, které jsou využívány pro sportovní aktivity /hokej, fotbal, jízda na kole, na odrážedlech, …/ a také individuální rozhovory a řeč rozvíjející chvilky a vycházky do různých částí obce, které nejenom zlepšují kondici dětí, ale rozvíjejí jejich znalost prostředí, poznatky a zkušenosti z přírody a konkrétní uplatňování ekologického přístupu ke světu.

11:30 – 14:00 hodin: oběd, hygiena, odpočinek

Po obědě jsou uloženy k odpočinku všechny děti, ale starší, nebo ty, které mají nižší potřebu spánku, si po 30minutách odpočinku mohou zvolit klidové činnosti ve třídě /kreslení, stavebnice, skládačky atd./. Starším dětem bývá nabízena náročnější samostatná nebo polosamostatná práce /doplňovačky, dokreslovačky, rozlišovací obrázky, matematické činnosti apod./

14:00 – 16:00 hodin: blok odpoledních řízených, samostatných a spontánních činností s přestávkou na svačinu /od 14,30/.

Prostor pro rozhovory s rodiči, intenzivnější individuální práci, dokončování výtvarných prací. Za příznivého počasí využívání zahrady. Rozcházení dětí domů.

Ráno od 6:30 do 7:00-7:30 hodin

a odpoledne od 15:00 -16:00 hodin, dochází ke spojení obou tříd.

 

Ve třídě s dětmi pracují paní učitelky Bc. Markéta Macháčková a Bc. Anežka Foglová

JAK PROBÍHÁ DEN ve třídě SLUNÍČEK / mladší děti

6:30– 8:00 hodin: přicházení dětí, rozhovory s dětmi, stručnější informace rodičů, prostor pro činnosti, vyžadující individuální pomoc, spontánní a samostatné činnosti, nabídka aktuálních činností dne

8:00 – 9:15 hodin: blok řízených, samostatných a spontánních činností s přestávkou na svačinu / 8,15-8,45/

9:15 – 11:15 hodin: převlékání a pobyt venku

11:15 – 14:00 hodin: oběd, hygiena, odpočinek

Po obědě jsou uloženy k odpočinku všechny děti, ale ty, které mají nižší potřebu spánku si po 30 minutách odpočinku mohou zvolit klidové činnosti ve třídě /kreslení, stavebnice, skládačky atd./.

14:00 – 16:00 hodin: blok odpoledních řízených, samostatných a spontánních činností s přestávkou na svačinu /od 14,15/.

Prostor pro rozhovory s rodiči, intenzívnější individuální práci, dokončování započatých prací. Za příznivého počasí využívání zahrady pro další pobyt venku.

Od 6:30 do 7:00 – 7:30 hodin a od 14:00 – 16:00 hodin dochází ke spojení obou tříd. Mladším dětem tato setkávání umožní od starších získat nové podněty.

Rozcházení dětí domů.

Ve třídě s dětmi pracují učitelky: Martina Balášová a Bc. Petra Masarovičová