MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022/2023

pro děti s ukrajinským občanstvím, přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem PONDĚLÍ 13. 6. 2022 od 10:00 do 11:00 S sebou: cestovní pas/vizum dítěte, cestovní pas/vizum zákonného zástupce, potvrzení od lékaře z ČR o absolvovaném povinném očkování ( není nutné u dětí, které budou mít v příštím školním roce 6. let) Kritéria přijetí jsou stejná jako pro děti z ČR. […]

Ukliďme Česko

V pátek 22. dubna se zúčastníme akce “Ukliďme Mistrovice,” která probíhá v rámci celorepublikového projektu Ukliďme Česko.

Zachraňme se!

V pátek 1. 4. od 8:00 proběhne projektový den “Zachraňme se!” ve spolupráci s hasiči a Červeným křížem.

Velikonoční dílna v mateřské škole

Milí rodiče a prarodiče, srdečně vás zveme 4. 4. 2022 v 16 h na Velikonoční dílnu v mateřské škole v Mistrovicích. Můžete si vyrobit beránka z ovčí vlny nebo jinou velikonoční dekoraci. Děti vítány. Drobné občerstvení zajištěno.

Triády – třídní schůzky

V úterý 19. dubna 2022 proběhnou třídní informační schůzky formou triád. Učitel – rodič – dítě. Schůzky budou probíhat dle třídního rozpisu.

Zápis do 1. třídy 2022/2023

Zápis do 1. ročníku 2022/2023 bude v úterý 12. dubna 2022 od 15:00 hodin. K zápisu je nutné přinést: ° Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy° rodný list dítěte° doklad totožnosti jednoho zákonného zástupceV případě odkladu docházky je třeba dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, potvrzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.

Distanční výuka

V pátek 18. 2. bude výuka probíhat distanční formou z důvodu karanténních opatření a vysoké nemocnosti.

Individuální schůzky v MŠ

Vážení rodiče, víte, s kým se vaše dítě ve školce kamarádí? S čím si tam hraje? Co se rádo učí? Co ho baví? Jaké dělá pokroky? Jak vychází s dětmi a učitelkami? Nabízíme vám možnost individuálních schůzek. Konzultační den je pondělí od 12.30-13 h. a od 15h. Individuálně se můžete domluvit na konzultaci i v jiný den či hodinu. […]