Vystoupení pro důchodce

V pátek 15. 10. se koná Beseda pro důchodce, kde žáci vystoupí s nacvičeným programem, který bude trvat okolo 20 minut. Sraz v 15:15 v tělocvičně v Mistrovicích.

Přehlídka dravců

V pátek 1. října se pro žáky školy uskuteční přehlídka dravých ptáků a sov. Akce se  bude konat na hřišti. Vstupné 40,- bude hrazeno z třídního fondu.

ZŠ informační schůzky pro rodiče

Pro rodiče žáků 2. – 5. ročníku proběhne ve čtvrtek 16. 9. od 16:00 informační schůzka. V případě příznivého počasí se uskuteční na školní zahradě. Těšíme se na shledání s Vámi.

Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ

V úterý 14.9.2021 proběhne na zahradě MŠ v 16h. informativní schůzka pro rodiče dětí. Program: hlasování o výši příspěvků do fondů, seznámení se školním řádem, informace o organizaci školního roku, diskuze.

Testování – září

I v letošním školním roce nás čeká pravidelné testování žáků antigenními testy. Testovat se bude v tyto dny: 1. ročník – 2., 6. a 9. 9. Ostatní ročníky – 1., 6. a 9. 9.Ve škole budeme dodržovat doporučená hygienická opatření (rozestupy, dezinfekce, roušky, mytí rukou). O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat.

Začátek školního roku

Vážení rodiče, milé děti,zahájení školního roku proběhne 1. září 2021 od 8:00 před budovou školy. V případě nepříznivého počasí se žáci sejdou ve svých třídách.Třídní učitelé poskytnou rodičům a dětem základní informace o nejbližších školních dnech. Předpokládaný konec setkání je v 9:00. Žáci mohou využít ranní i odpolední družiny již od středy 1. 9.Má-li žák […]

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Mistrovice pro školní rok 2021/2022 Vážení rodiče, tímto Vás co nejsrdečněji zvu k zápisu do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Mistrovice pro školní rok 2021/2022. Zápis se koná celý měsíc duben od 6. do 30.4.2021. Domluvte si termín telefonicky: 778149614. K zápisu se dostaví jeden z rodičů a […]

Pěstounství

Hledají se zájemci o pěstounství. Dáváte šanci dětem prožít hezké dětství v normální rodině. 🙂