MŠ – Schůzka rodičů

Ve středu 14. 9. v 16:00 proběhne v mateřské škole informační schůzka pro rodiče. Program: *organizace školního roku, *změny ve školním řádu, *plánované akce mateřské školy, *dotazy.

Prázdniny!

30. 6. 2022 proběhne předání vysvědčení a slavnostní zakončení školního roku 2021/2022. Žáci budou ve škole do 9:00 – 9:30.

Rozloučení se žáky 5. ročníku

Ve středu 29. 6. si páťáci připraví pro všechny žáky naší školy na fotbalovém hřišti v Mistrovicích zábavné dopoledne s malým občerstvením.

Exkurze do Prahy

Ve středu 15. června pojedou žáci 3., 4. a 5. ročníku do Prahy na vlastivědnou exkurzi v rámci projektu “Praha hravě.”Půjdeme se podívat na Karlův most, na ostrůvky na Vltavě nebo na Petřín.

Se školou za lípou

V pondělí 30. 5. 2022 proběhne pěší procházka s rodiči a dětmi ke školní lípě. Start v 15:30 od budovy ZŠ. Akce bude ukončena na fotbalovém hřišti, kde bude možnost ohně a opékání. Pitný režim je zajištěn.

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022/2023

pro děti s ukrajinským občanstvím, přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem PONDĚLÍ 13. 6. 2022 od 10:00 do 11:00 S sebou: cestovní pas/vizum dítěte, cestovní pas/vizum zákonného zástupce, potvrzení od lékaře z ČR o absolvovaném povinném očkování ( není nutné u dětí, které budou mít v příštím školním roce 6. let) Kritéria přijetí jsou stejná jako pro děti z ČR. […]

Velikonoční dílna v mateřské škole

Milí rodiče a prarodiče, srdečně vás zveme 4. 4. 2022 v 16 h na Velikonoční dílnu v mateřské škole v Mistrovicích. Můžete si vyrobit beránka z ovčí vlny nebo jinou velikonoční dekoraci. Děti vítány. Drobné občerstvení zajištěno.

Triády – třídní schůzky

V úterý 19. dubna 2022 proběhnou třídní informační schůzky formou triád. Učitel – rodič – dítě. Schůzky budou probíhat dle třídního rozpisu.

Zápis do 1. třídy 2022/2023

Zápis do 1. ročníku 2022/2023 bude v úterý 12. dubna 2022 od 15:00 hodin. K zápisu je nutné přinést: ° Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy° rodný list dítěte° doklad totožnosti jednoho zákonného zástupceV případě odkladu docházky je třeba dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, potvrzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.