Ukliďme Česko

V pátek 22. dubna se zúčastníme akce “Ukliďme Mistrovice,” která probíhá v rámci celorepublikového projektu Ukliďme Česko.

Zachraňme se!

V pátek 1. 4. od 8:00 proběhne projektový den “Zachraňme se!” ve spolupráci s hasiči a Červeným křížem.

Triády – třídní schůzky

V úterý 19. dubna 2022 proběhnou třídní informační schůzky formou triád. Učitel – rodič – dítě. Schůzky budou probíhat dle třídního rozpisu.

Zápis do 1. třídy 2022/2023

Zápis do 1. ročníku 2022/2023 bude v úterý 12. dubna 2022 od 15:00 hodin. K zápisu je nutné přinést: ° Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy° rodný list dítěte° doklad totožnosti jednoho zákonného zástupceV případě odkladu docházky je třeba dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, potvrzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.

Distanční výuka

V pátek 18. 2. bude výuka probíhat distanční formou z důvodu karanténních opatření a vysoké nemocnosti.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz na Dolní Moravě je naplánován v termínu od 31. 1. – 4. 2. 2022 pro všechny zájemce z naší školy.

Projektový den v ZŠ

Ve středu 8. 12. se pro 2. – 5. ročník uskuteční projektový den s názvem Finanční gramotnost.

Třídní schůzky ZŠ

V úterý 16. listopadu se uskuteční třídní schůzky pro rodiče. Schůzky probíhají od 15:00 do 18:00 formou triád (rodič – žák – učitel), jako individuální konzultace. Těšíme se na setkání s Vámi.