Schůzka – primární prevence

Ve středu 7. 9. se od 16:00 uskuteční informační schůzka pro rodiče. Od 17:00 proběhne beseda na téma bezpečnosti na internetu s kvalifikovaným odborníkem Ing. Kadlecem.

Prázdniny!

30. 6. 2022 proběhne předání vysvědčení a slavnostní zakončení školního roku 2021/2022. Žáci budou ve škole do 9:00 – 9:30.

Rozloučení se žáky 5. ročníku

Ve středu 29. 6. si páťáci připraví pro všechny žáky naší školy na fotbalovém hřišti v Mistrovicích zábavné dopoledne s malým občerstvením.

Exkurze do Prahy

Ve středu 15. června pojedou žáci 3., 4. a 5. ročníku do Prahy na vlastivědnou exkurzi v rámci projektu “Praha hravě.”Půjdeme se podívat na Karlův most, na ostrůvky na Vltavě nebo na Petřín.

Školní výlet

Ve středu 8. června pojedeme na školní výlet do Litomyšle. Výletu se účastní všechny ročníky společně. Čeká nás prohlídka města s rytířem Toulovcem, který nás provede krásami a zajímavostmi Litomyšle.

Se školou za lípou

V pondělí 30. 5. 2022 proběhne pěší procházka s rodiči a dětmi ke školní lípě. Start v 15:30 od budovy ZŠ. Akce bude ukončena na fotbalovém hřišti, kde bude možnost ohně a opékání. Pitný režim je zajištěn.

Ukliďme Česko

V pátek 22. dubna se zúčastníme akce “Ukliďme Mistrovice,” která probíhá v rámci celorepublikového projektu Ukliďme Česko.

Zachraňme se!

V pátek 1. 4. od 8:00 proběhne projektový den “Zachraňme se!” ve spolupráci s hasiči a Červeným křížem.

Triády – třídní schůzky

V úterý 19. dubna 2022 proběhnou třídní informační schůzky formou triád. Učitel – rodič – dítě. Schůzky budou probíhat dle třídního rozpisu.