Exkurze do Prahy

Ve středu 15. června pojedou žáci 3., 4. a 5. ročníku do Prahy na vlastivědnou exkurzi v rámci projektu “Praha hravě.”Půjdeme se podívat na Karlův most, na ostrůvky na Vltavě nebo na Petřín.

Školní výlet

Ve středu 8. června pojedeme na školní výlet do Litomyšle. Výletu se účastní všechny ročníky společně. Čeká nás prohlídka města s rytířem Toulovcem, který nás provede krásami a zajímavostmi Litomyšle.

Se školou za lípou

V pondělí 30. 5. 2022 proběhne pěší procházka s rodiči a dětmi ke školní lípě. Start v 15:30 od budovy ZŠ. Akce bude ukončena na fotbalovém hřišti, kde bude možnost ohně a opékání. Pitný režim je zajištěn.

Ukliďme Česko

V pátek 22. dubna se zúčastníme akce “Ukliďme Mistrovice,” která probíhá v rámci celorepublikového projektu Ukliďme Česko.

Zachraňme se!

V pátek 1. 4. od 8:00 proběhne projektový den “Zachraňme se!” ve spolupráci s hasiči a Červeným křížem.

Triády – třídní schůzky

V úterý 19. dubna 2022 proběhnou třídní informační schůzky formou triád. Učitel – rodič – dítě. Schůzky budou probíhat dle třídního rozpisu.

Zápis do 1. třídy 2022/2023

Zápis do 1. ročníku 2022/2023 bude v úterý 12. dubna 2022 od 15:00 hodin. K zápisu je nutné přinést: ° Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy° rodný list dítěte° doklad totožnosti jednoho zákonného zástupceV případě odkladu docházky je třeba dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, potvrzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.

Distanční výuka

V pátek 18. 2. bude výuka probíhat distanční formou z důvodu karanténních opatření a vysoké nemocnosti.

Individuální schůzky v MŠ

Vážení rodiče, víte, s kým se vaše dítě ve školce kamarádí? S čím si tam hraje? Co se rádo učí? Co ho baví? Jaké dělá pokroky? Jak vychází s dětmi a učitelkami? Nabízíme vám možnost individuálních schůzek. Konzultační den je pondělí od 12.30-13 h. a od 15h. Individuálně se můžete domluvit na konzultaci i v jiný den či hodinu. […]

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz na Dolní Moravě je naplánován v termínu od 31. 1. – 4. 2. 2022 pro všechny zájemce z naší školy.