Bc. Petra Masarovičová

 

Petra vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích a obor Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Absolvovala tříletý systematický výcvik v arteterapii a artefiletice. Hraje na kytaru a ráda maluje.

Ve volném čase se věnuje svým čtyřem dcerám. Zpracovává ovčí rouno na kolovrátku a plstěním.

Dále se vzdělává v oblasti individualizace, kvality předškolního vzdělávání a práce s emocemi.

Martina Balášová

 

Martina vystudovala pedagogickou školu v Praze.

Hraje na flétnu a klavír. Tancuje v České besedě Mistrovice, se kterou vystupuje v ČR i zahraničí.

Ve volném čase se věnuje turistice, zpívala ve sboru.

V dalším vzdělávání se zaměřuje na jógová cvičení, muzikoterapii a práci s pohádkami.

Bc. Markéta Macháčková

 

Markéta vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy na Masarykově univerzitě v Brně. 

V současné době dokončuje kurz Logopedický asistent. Hraje na klavír, klarinet, flétnu a kytaru. 

Je skautskou vedoucí, ve volném čase zpívá ve sboru a ráda chodí po horách.

Bc. Anežka Foglová

 

Anežka vystudovala střední školu pedagogickou v Litomyšli a obor Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Ve volném čase se věnuje tvoření a myslivosti. Vede Myslivecký kroužek v ZŠ Mistrovice. 

V dalším vzdělávání se zaměřuje na projektování v MŠ a oblast enviromentální.