REŽIM DNE ve třídě KOŤÁTEK / starší děti

7,00 – 8,10 hodin: přicházení dětí, rozhovory s dětmi, stručnější informace rodičů, prostor pro výtvarné a jiné činnosti, vyžadující individuální pomoc, spontánní a samostatné činnosti, nabídka aktuálních činností dne, řešení akutních organizačních změn, problémů.

8,10 – 9,30 hodin: blok řízených, samostatných a spontánních činností s přestávkou na svačinu

9,30 – 11,30 hodin: převlékání a pobyt venku

Střídáme volnější aktivity na zahradě, které jsou využívány pro sportovní aktivity /hokej, fotbal, tenis, jízda na kole, na odrážedlech, skoky na trampolíně…/ a také individuální rozhovory a řeč rozvíjející chvilky a vycházky do různých částí obce, které nejenom zlepšují kondici dětí, ale rozvíjejí jejich znalost prostředí, poznatky a zkušenosti z přírody a konkrétní uplatňování ekologického přístupu ke světu.

11,30 – 14,00 hodin: oběd, hygiena, odpočinek

Po obědě jsou uloženy k odpočinku všechny děti, ale starší, nebo ty, které mají nižší potřebu spánku si po nějakém čase mohou zvolit klidové činnosti ve třídě /kreslení, stavebnice, skládačky/. Starším dětem bývá nabízena náročnější samostatná, nebo polosamostatná práce /doplňovačky, dokreslovačky, rozlišovací obrázky, matematické činnosti apod./

14,00 – 16,00 hodin: blok odpoledních řízených, samostatných a spontánních činností s přestávkou na svačinu /od 14,30/.

Prostor pro rozhovory s rodiči, intenzivnější individuální práci, dokončování výtvarných prací. Za příznivého počasí využívání zahrady. Rozcházení dětí domů.

Odpoledne, od 15,00 -16,00 hodin, dochází ke spojení obou tříd.

Ve třídě s dětmi pracuje vedoucí učitelka Bohuslava Nastoupilová a paní učitelka Anežka Foglová

REŽIM DNE ve třídě SLUNÍČEK / mladší děti

7,00– 8,00 hodin: přicházení dětí, rozhovory s dětmi, stručnější informace rodičů, prostor pro činnosti, vyžadující individuální pomoc, spontánní a samostatné činnosti, nabídka aktuálních činností dne, řešení akutních organizačních změn, problémů.

8,00 – 9,30 hodin: blok řízených, samostatných a spontánních činností

s přestávkou na svačinu / 8,15-8,45/

9,30 – 11,15 hodin: převlékání a pobyt venku

Střídání volnějších aktivit na zahradě, zejména sportovních /hokej, fotbal, tenis, jízda na kole, na odrážedlech/. Individuální rozhovory a řeč rozvíjející chvilky. Vycházky do různých částí obce, které nejenom zlepšují kondici dětí, ale rozvíjejí jejich znalost prostředí, poznatky a zkušenosti z přírody a konkrétní uplatňování ekologického přístupu ke světu.

11,15 – 14,00 hodin: oběd, hygiena, odpočinek

Po obědě jsou uloženy k odpočinku všechny děti, ale ty, které mají nižší potřebu spánku si po 30 minutách odpočinku mohou zvolit klidové činnosti ve třídě /kreslení, stavebnice, skládačky/.

14,00 – 16,00 hodin: blok odpoledních řízených, samostatných a spontánních činností s přestávkou na svačinu /od 14,15/.

Prostor pro rozhovory s rodiči, intenzívnější individuální práci, dokončování započatých prací. Za příznivého počasí využívání zahrady pro další pobyt venku.

Od 15,00 – 16,00 hodin, dochází ke spojení obou tříd. Mladším dětem tato setkávání umožní od starších získat nové podněty.

Rozcházení dětí domů.

Ve třídě s dětmi pracují učitelky: Martina Balášová a Petra Masarovičová