Školní řád MŠ  platný od 1.9.2021

Kritéria pro přijetí do MŠ

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v MŠ.