Děti jsou do MŠ přijímány na základě žádosti /kterou si rodiče vyzvednou v MŠ, nebo stáhnou ze stránek školy/ a jejíž součástí je vždy potvrzení lékaře o zdravotním stavu a řádném očkování.

Přijímací řízení probíhá zpravidla v květnu a o jeho zahájení jsou rodiče informováni prostřednictvím webových stránek, na obecních vývěskách a v místním zpravodaji.

Výsledky jsou zveřejněny vyvěšením na dveřích MŠ a osobně při podpisu Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/.

Všechny přijaté děti procházejí tříměsíční zkušební lhůtou. Pokud se prokáže, že jsou schopny zvládat režim MŠ, jsou automaticky přijaty na dobu neurčitou.

Pro nové děti umožňujeme „adaptační režim“. Tzn., že mohou, od doby, kdy obdrží Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, kdykoli v odpoledních hodinách /od 14,45 do 16 hodin/ přicházet s rodičem do MŠ na návštěvu a seznamovat se s prostředím, dětmi i učitelkami.

Máte-li dotazy, obavy nebo nejasnosti před nástupem dítěte do MŠ, neváhejte a oslovte nás! Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.