Budova se odemyká v 6.55 a uzamyká v 8 hodin ráno.

Provoz začíná v 7 hodin, končí v 16 hodin.

Oběd je možné odhlásit první den nemoci do 7. hodin na tel.č. 735 223 706.

Rodiče mohou přivést dítě po domluvě s učitelkou v průběhu celého dne.

Zodpovědnost za dítě učitelka přebírá až při jeho předání do třídy!

Po obědě si mohou rodiče vyzvednout dítě od 11.45h/třída Sluníček/ a od 12.h/ třída Koťátek/. Rodiče si vyzvednou svačinu pro dítě do vlastní krabičky.

Odpolední odvádění dětí z MŠ začíná po svačině, přibližně ve 14.30 hodin/ třída Sluníček/ a ve 14.45 hodin/ třída Koťátek/.

Při odchodu z MŠ dítě předá učitelka pouze zákonným zástupcům nebo písemně pověřeným osobám.

Při odchodu z MŠ je povinností dětí, aby se rozloučily s učitelkami a pozdravem potvrdily svůj odchod.

Děti mají přísný zákaz vstupu za branku školní zahrady i tehdy, pokud uvidí přicházet osobu, která si je jde vyzvednout!

V zájmu bezpečnosti dítěte nedoporučujeme, aby mělo při pobytu v MŠ žvýkačku.

Dítě přicházející do MŠ musí být zdravé.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit školce.

Učitelky nejsou kompetentní podávat dětem žádné léky.

Při příznacích nemoci dítěte v době pobytu v MŠ jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění zdravotní péče.

Mezi povinnosti učitelek nepatří ohlídání přinesených hraček z domova!

Pyžama si děti nosí domů na vyprání po dvou týdnech nebo dle vlastního uvážení

Mateřská škola přerušuje provoz o letních prázdninách zpravidla po dobu

4 týdnů a v období vánočních prázdnin školy.