Ve školním roce 2020/2021 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 14.9.2020:

PO – Logiko

ÚT – Hravá angličtina

ST – Hra na zobcovou flétnu

PÁ – Sportovní hry

Letos nabízíme i šachový kroužek.

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky, zahájení činnosti od října:

Myslivecký kroužek bude probíhat v pondělí.

Výuka náboženství bude probíhat ve čtvrtek.

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají.