Ve školním roce 2021/2022 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 16.9.2021:

PO –Deskovky

ÚT – Sportovní hry

ST – Šikovné ruce

ČT – Ekohrátky

PÁ – Hravá angličtina

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky, zahájení činnosti od října:

Myslivecký kroužek bude probíhat v pondělí.

Výuka náboženství bude probíhat ve čtvrtek.

Logiko bude probíhat v pondělí od 13:00.

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají.