Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně.