Základní škola a mateřská škola
Mistrovice 11
Jablonné nad Orlicí
561 64

IČ: 70982368 

Tel: 465 641 622, 735 223 706
E-mail: zsmsmistrovice@seznam.cz

Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková

E-mail: reditel.mistrovice@seznam.cz

č.ú.: 216 836 376/0600

ID datové schránky: hkgqt39

Školská rada

Mgr. Božena Kubelková

Mgr. Jitka Mikulová                        Ing. Luděk Malý

Zaměstnanci

ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

třídní učitelka 1. ročníku: Mgr. Jitka Mikulová

třídní učitelka 2. a 4. ročníku: Mgr. Eva Hubálková

třídní učitelka 3. a 5. ročníku: Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková

učitelka ZŠ: Bc. Veronika Tomanová

učitelka : Bc. Zuzana Dobešová

vychovatelka ŠD: 
Bc. Zuzana Dobešová

asistenti pedagoga: Mgr. Oldřich Škorvánek

Bc. Andrea Pecháčková

školní asistentka: Bc. Markéta Macháčková 

vedoucí ŠJ, účetní školy: Marta Vorlická
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

vedoucí učitelka MŠ: Bohuslava Nastoupilová

učitelky MŠ:
třída Koťátek: Bohuslava Nastoupilová
                        Anežka Foglová
                        Bc. Markéta Macháčková                  

třída Sluníček: Martina Balášová
                          Bc. Petra Masarovičová

 

 

 

Zařazení do sítě škol

IČO: 70982368
REDIZO: 650 051 807
IZO: 102 642 214

ZŘIZOVATEL: Obec Mistrovice
ADRESA: 56164 Jablonné nad Orlicí, Mistrovice 138
TELEFON: 465 641 621
E-MAIL: obecmistrovice@seznam.cz
IČO: 002 792 26

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola Mistrovice

sídlo: Mistrovice 11, 561 64 Mistrovice

IČO: 70982368

e-mail: zsmsmistrovice@seznam.cz

ID datové schránky: hkgqt39

telefon: 465641622, 735223706

 

Pověřenec pro OÚ: dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicka

Sídlo: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk,

IČO: 70951993

e-mail: info@orlicko.cz

ID datové schránky: jwdcq5c

Kontaktní osoba: JUDr. Jana Hlavsová

e-mail: hlavsova@orlicko.cz

tel. +420724117563

úřední dny: po – pá 8 – 12h