ZE SOUČASNOSTI

V roce 2003 byly obě školy sloučeny do jednoho právního subjektu. Dnes navštěvuje školu základní kolem 30 žáků v 1. – 5. ročníku a školu mateřskou 32 dětí v předškolním věku. Součástí školy je také školní družina a jídelna s vlastní kuchyní. K pohybovým aktivitám využíváme přilehlou zahradu, místní fotbalové hřiště a tělocvičnu OÚ.

Základní školu Mistrovice najdete v okrese Ústí nad Orlicí.

ZŠ Mistrovice

Z HISTORIE

Základní školou v Mistrovicích již prošlo mnoho generací. Stávající budova byla otevřena v roce 1898. O pouhých 20 let později ji navštěvovalo neuvěřitelných 170 žáků, což je nejvíce v celé její historii. Od 1. 10. 1948 sídlila v téže budově i škola mateřská.

Rozvrhy

 1234567
 8.00 – 8.458.55 – 9.4010.00 – 10.4510.55 – 11.4011.50 – 12.3512.40 – 13.2513.30 – 14.15
PondělíČJČJMHV VV  
ÚterýČJČJMTV   
StředaMČJČJPRV   
ČtvrtekČJČJM PČ   NÁB
PátekČJPRVMTV   
 
 

 

 1234567
 8.00 – 8.458.55 – 9.4010.00 – 10.4510.55 – 11.4011.50 – 12.3512.40 – 13.2513.30 – 14.15
PondělíČJMČJHV   
ÚterýČJMČJTV   
StředaMVVMPR   
ČtvrtekČJMČJ  NÁB 
PátekČJMČJTV PRV  
 1234567
 8.00 – 8.458.55 – 9.4010.00 – 10.4510.55 – 11.4011.50 – 12.3512.40 – 13.2513.30 – 14.15
PondělíČJMPRVHV VV  
ÚterýČJAJMTV ČJ  
StředaMČJPRVČJ AJ  
ČtvrtekČJČJM  NÁB 
PátekČJAJMTV PRV  

 

 1234567
 8.00 – 8.458.55 – 9.4010.00 – 10.4510.55 – 11.4011.50 – 12.3512.40 – 13.2513.30 – 14.15
PondělíČJMVLAJ TV  
ÚterýČJMČJINF AJ  
StředaČJAJM  VV VV
ČtvrtekČJMVLHV TV  NÁB
PátekČJMČJ  

 

 1234567
 8.00 – 8.458.55 – 9.4010.00 – 10.4510.55 – 11.4011.50 – 12.3512.40 – 13.2513.30 – 14.15
PondělíČJMVLAJ TV  
ÚterýČJAJM PŘ  
StředaMČJČJ  VV VV
ČtvrtekČJČJMHV TV  NÁB
PátekČJAJMINFVL  

Ve školním roce 2020/2021 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 14.9.2020:

PO – Logiko

ÚT – Hravá angličtina

ST – Hra na zobcovou flétnu

PÁ – Sportovní hry

Letos nabízíme i šachový kroužek.

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky, zahájení činnosti od října:

Myslivecký kroužek bude probíhat v pondělí.

Výuka náboženství bude probíhat ve čtvrtek.

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají.

 

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do programu Recyklohraní.  Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Shromažďujeme je do speciálních nádob, které jsou v den svozu odváženy, a škola za ně získává určitý počet bodů. Průběžně jsou vyhlašovány různé úkoly, které mohou školy plnit dle svého výběru. Za získané a nasčítané body lze z katalogu objednat odměnu.

Naši partneři

Děkujeme všem za Vaši přízeň!

Kontakt

Adresa

ZŠ a MŠ Mistrovice 11
Jablonné nad Orlicí
561 64

Ředitel

Mgr. Jitka Moskvová

reditel.mistrovice@seznam.cz

 

Sekretariát

č.ú.: 216 836 376/0600

ID datové schránky: hkgqt39

IČ: 70982368