Provozní doba mateřské školy je 6.30 – 16.00 hodin.

Mateřská škola přerušuje provoz o letních prázdninách zpravidla

po dobu 4 týdnů a v období vánočních prázdnin školy.

V roce 2022 bude provoz  MŠ přerušen od 18.7. do 19.8.

Naše mateřská škola je zapojena do těchto projektů: Celé Česko čte dětem, Se Sokolem do života a Ukliďme Česko.